‎+38 (067) 497 09 08

Які вимоги є до процесуальних рішень слідчого, прокурора?

09:32 30.01.2020

Зі змісту ст.110 Кримінально процесуального кодексу України, всі рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови. Такі постанови виносяться у випадках як передбачених кримінально процесуальним кодексом так і у випадках, коли прямо кодексом винесення такої постанови не передбачено, однак слідчий, прокурор визнає це за необхідне. При цьому всі процесуальні рішення, прийняття яких хоч і не передбачено КПК України, мають відповідати вимогам законності, обґрунтованості, вмотивованості та справедливості.

Нормами ч.5 ст.110 КПК України передбачені вимоги до постанов слідчого, прокурора. Зокрема, постанова повинна складатись з вступної частини, мотивувальної частини та резолютивної частини. Вступна частина повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови, прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову. Мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення кримінально процесуального кодексу. Резолютивна частина повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Також, постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Крім цього, постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов’язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.