‎+38 (067) 497 09 08

‎+38 (067) 896 12 29

Існує стереотип, що сімейні відносини - це відносини лише між чоловіком та жінкою.

Але насправді це не так. Адже, сімейні відносини – це особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між особами на підставі шлюбу, спільного проживання без шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки та піклування, а також на інших підставах не заборонених законом. На відміну від інших галузей права, сімейні відносини в Україні, в багатьох випадках регулюються нормами моралі, а не тільки нормами права.

Чинний Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та батьком дитини щодо її виховання, утримання та розвитку, між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком. Крім цього, існує велика кількість міжнародних договорів, які ратифіковані Україною і є частиною національного законодавства, та які також регулюють сімейні відносини.

З огляду на це, пересічному громадянину деколи складно розібратись, які норми сімейного законодавства слід застосовувати у його конкретному випадку. В цьому допоможють розібратись адвокат з сімейних спорів та сімейний юрист.

Послуги, що ми надаємо:

  • Суперечки між подружжям щодо розлучення, поділу майна.
  • Спори пов’язанні зі збільшенням або стягненням аліментів.
  • Спори пов’язані з встановленням місця проживання дитини.
  • Захист або обмеження батьківських прав тощо.

Заява про розірвання шлюбу в порядку ч.3 ст.293 ЦПК...

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що...

ЗРАЗОК позовної заяви про розірвання шлюбу

                                                 ...

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ: