‎+38 (067) 497 09 08

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОЦЯМ

18:41 04.10.2021
            

 

ФАБУЛА:

Військовослужбовцю (позивачу) призначена пенсія за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

 

В січні 2021 року військовослужбовець звернувся із заявою до Пенсійного фонду, у якій просив перерахувати його пенсію відповідно до оновленої довідки про розмір його грошового забезпечення.

 

Пенсійний листом від 26.02.2021 року відмовив позивачу у проведенні перерахунку пенсії на підставі згаданої довідки.

 

Мотивами відмови є те, що після скасування пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України №103 від 21.02.2018 року «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» інших рішень про перерахунок пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» №2622-XII від 09.04.1992 року, а також про умови та порядок проведення такого перерахунку Урядом не приймалось.

 

Не погодившись із такою відповіддю військовослужбовець звернувся з адміністративним позовом до суду.

 


ВИСНОВКИ СУДУ:


Частиною 2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Відповідно до ч.1 ст.63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (надалі - Закон), перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв`язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

 

Згідно з ч.2 ст.63 Закону, якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

 

Частиною четвертою цієї ж норми передбачено, що усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

 

Відповідно до ч.18 ст.43 Закону, у разі, якщо на момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку.

 

Згідно з ч.3 ст.51 Закону, перерахунок пенсій у зв`язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв`язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

 

При цьому, відповідно до пункту 4 Порядку № 45 перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону.

 

Перерахунок пенсій у зв`язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв`язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

 

Суд зазначає, що з урахуванням вищенаведеної позиції, позивач правомірно звернувся до органу Пенсійного фонду України із заявою про перерахунок раніше призначеної пенсії за вислугу років на підставі оновленої довідки про розмір його грошового забезпечення.

 

Відтак, у позивача виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби», з урахуванням розміру грошового забезпечення зазначеного в згаданій довідці.

 

З огляду на викладене, відмова Пенсійного фонду здійснити перерахунок та виплату пенсії за вислугу років військовослужбовцю на підставі оновленої довідки не відповідає критерію правомірності, передбаченому п.1 ч.2 ст.2 КАС України, а тому позовні вимоги є обгрунтованими, а позов підлягає задоволенню у повному обсязі, а відповідно пенсія – перерахунку.

 

Портал ПФУ чи спочатку юридична консультація? Звичайно вирішувати Вам.

 

Якщо Ви учасник бойових дій в АТО чи ООС - отримайте безкоштовну онлайн консультацію юриста.

 

Автор статті Святослав Прокопчук.