‎+38 (067) 497 09 08

Зразок позову про повернення 1% збору на обов'язкове пенсійне страхування при купівлі житла (майна) вперше

18:19 18.11.2020

Продовження!!!

 

Отже, отримавши відмову від управління Пенсійного фонду України щодо направлення подання до Управління Державної казначейської служби України для повернення покупцю збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для проведення реєстрації права власності на житло в розмірі 1% від вартості житла, звертаємось до суду з позовом:

 

 

 

 

 

 

                                                         __________окружний адміністративний суд

                                                         Адреса: ________________________________

ЗРАЗОК!!!

                                                        Позивач: ______________________________

                                                        Адреса: ________________________________

                                                        Реєстраційний номер облікової картки

                                                        платника податків: ________________________

                                                        Адреса електронної пошти: ________________

                                                        Засоби зв’язку: тел.: _____________________

   

                                                          Відповідач: Головне управління Пенсійного

                                                          фонду України у _______________ області

                                                          Адреса: ______________________________

                                                          Код ЄДРПОУ: __________________________

                                                          Адреса електронної пошти: ______________

                                                          Засоби зв’язку: тел. ____________________

   

                                                          Третя особа на стороні відповідача:

                                                          Управління Державної казначейської служби

                                                          України ________ району м. ________

                                                          Адреса: ______________________________

                                                          Код ЄДРПОУ: __________________________

                                                          Адреса електронної пошти: ______________

                                                          Засоби зв’язку: тел. ____________________

   

 

                                                     Позовна заява

                              про повернення безпідставно сплачених коштів

 

 

«»_____________ 20__ року я, _______________________________________________, вперше придба в/ла нерухоме майно, а саме квартиру №__ в будинку №__ на вул. _______________ в місті ___________ за договором купівлі-продажу, і при його нотаріальному посвідченні сплатили збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна в розмірі 1% від його вартості в загальній сумі: ___________________________ гривень ____ коп.

Так, як позивач придбав житло вперше, ним була подана заява до Головного управління Пенсійного фонду України у ______________ області про підготовку та здійснення подання до Управління державного казначейства _____________________________ для повернення ____________________________________________________________ збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для проведення реєстрації права власності на житло.

Однак, листом відповідач дав відмову, в якій зазначив, що «…оскільки Пенсійний фонд України не володіє інформацією щодо прав власності на нерухоме майно, а видача довідок щодо звільнення від сплати збору осіб, які придбавають майно вперше, не належить до його компетенції. У разі надання органам Пенсійного фонду відповідного документа про визнання громадянина особою, що придбаває нерухоме майно вперше, виданого органом, до компетенції якого це відноситься, він буде звільнений від сплати збору. Враховуючи, що в даний час такого органу не існує, особу, що придбаває житло вперше, може бути визнано в судовому порядку».

 

З позицією відповідача не можливо погодитись виходячи з наступного:

 

Згідно з ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 67 Конституції України встановлено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом.

Порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування визначає Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 №400/97-ВР.

Абзацом першим п.9 ст.1 Закону України №400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Підпунктом 7 п.4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №460/2011, передбачено, що казначейство України здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету.

Згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року №106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету»  контроль за справлянням (стягненням) до бюджету надходжень, що обліковуються за кодом доходів бюджету 24140500 «Збір з операцій придбання (купівлі-продажу) нерухомого майна», покладений на Пенсійний фонд України.

У відповідності до пункту 7.2 Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 №21-2, яким установлено, зокрема, механізм здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, суми помилково сплачених платежів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються платникам на підставі заяви.

Згідно з п.5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 03.09.2013 №787, повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Подання подається до органу Казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою із найменуванням та ідентифікаційним кодом установи, з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

 

Таким чином, оскільки ____________________________________________________ придба в/ла житло вперше, про що й вказа в/ла в своїй заяві, то відповідач безпідставно відмовив в підготовці та оформленні подання до Управління державної казначейської служби України __________________ для повернення позивачу збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для проведення реєстрації права власності на житло.

 

Відповідно до ч.2 ст.168 КАС України, позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом.

Оскільки справа за позовом ___________________________________________________ до Головного управління Пенсійного фонду України у ___________________ області, третя особа – Управління Державної казначейської служби України ___________________________________, про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні, є справою незначної складності та відповідає вимогам ч.2 та ч.6 ст.12 КАС України, тому прошу даний спір розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

 

Відповідно до ч.2 ст.26 КАС України, позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Підтверджую, що мною, ________________________________________, не подавалось іншого позову до Головного управління Пенсійного фонду України у ___________________ області, Управління державного казначейської служби України ______________________________ чи до будь якої іншої особи з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Щодо вжиття заходів для досудового врегулювання спору: позивач подавав письмову заяву про повернення позивачу безпідставно сплачених коштів.

Заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не вживались.

Додатково зазначаю, що оригінали письмових доказів, а саме: лист ГУ ПФУ у ____________________ знаходиться у позивача та відповідача; квитанції про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для проведення реєстрації права власності на житло від ___________________________________, паспорт, ІПН __________________, договір купівлі-продажу майна, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно знаходяться в позивача.

 

На основі вищенаведеного, та керуючись ст.ст.5, 19, 25, 160, 161, 166, 167, 168, 171 КАС України, -

                                                             прошу:

 

- Визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України у _________________ області щодо підготування та направлення подання до Управління Державної казначейської служби України _____________________________________ для повернення ____________________________________збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для проведення реєстрації права власності на житло та зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України у __________________________ області підготувати та направити подання до Управління Державної казначейської служби України _____________________________ для повернення _______________________________________________ збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для проведення реєстрації права власності на житло.

- Судовий збір стягнути з відповідача.

 

Додатки:

1.Докази сплати судового збору.

2.Копія листа Головного управління Пенсійного фонду України у _______________.

3.Копія квитанцій про оплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна оплачених _________________________.

4.Копія договору купівлі-продажу квартири.

5.Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ________________________________________________.

6.Копія відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно (якщо є).

7.Копія паспорта, ІПН ______________________________________.

8.Копія Позовної заяви з додатками для сторін.

 

 

« » _____________ 202_ року                         _____________

 

 

 

Для отримання консультацій чи супроводу спорів та випадків, звертайтесь до юристів та адвокатів ДППартнерс. 

 

ДППартнерс – ваш юридичний радник.

 

 

Файл для перегляду:
pozovna_zajava_pensii__nii___zbir_pri_kupivli_kvartiri_2020.doc62 Ki