‎+38 (067) 497 09 08

Які штрафні санкції можна застосувати до страхової компанії за несвоєчасну виплату страхового відшкодування?

15:52 21.09.2021

Відповідно до статті 37 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», незадовільне фінансове становище страховика (МТСБУ) не є підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати)».

 

Відповідно до статті 36.5 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з вини страховика (МТСБУ) особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня.

 

Разом з цим, відповідно до частини 2 статті 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, що також підтверджується правовим висновком Верховного Суду України у справі №6-1003цс16.

 

Потерпілий, хоча і не є стороною договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеного відповідачами, але наділяється правами за цим договором: на його або третьої особи користь страховик зобов'язаний здійснити страхове відшкодування.

 

Отже, зважаючи на юридичну природу правовідносин сторін як грошових зобов'язань, на них поширюється дія частини другої статті 625 ЦК України як спеціального виду цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов'язання (див. висновок Верховного Суду України, сформульований у постанові від 1 червня 2016 року у справі №6-927цс16).

 

Таким чином, правовідношення, в якому страховик зобов'язаний здійснити страхову виплату в разі настання страхового випадку, є грошовим зобов'язанням, на суму якого в разі прострочення його виконання страховиком нараховуються суми, передбачені законом і договором страхування, зокрема, пеня, 3 % річних та інфляційні втрати.

 

Рішення Верховного Суду: постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 травня 2018 року у справі №686/21962/15-ц, постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 червня 2018 року у справі №308/3162/15-ц, постанова Верховного Суду від 24 січня 2019 року у справі №758/5545/16-ц, постанова Верховного суду від 24 липня 2019 року у справі №607/7657/16-ц, постанова Верховного Суду від 30 жовтня 2019 року у справі №200/4309/14-ц, постанова Верховного Суду від 11 грудня 2019 року у справі №761/6406/16-ц, постанова Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі №569/13962/17, постанова Верховного Суду від 20 липня 2020 у справі №910/14293/19.