‎+38 (067) 497 09 08

Організовуємо та проводимо загальні збори акціонерних товариств відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів, з врахуванням вимог статуту та внутрішніх положень товариства (за наявності). Можемо організувати та провести загальні збори акціонерів як "під ключ", так і на будь-якому окремому етапі, взаємодіючи з юридичною службою або радниками замовника, акціонерів, які отримали таке право відповідно до чинного законодавства:
 • Прийняття організаційних рішень про проведення загальних зборів акціонерів: підготовка документів для прийняття рішень відповідним органом акціонерного товариства (або акціонером) про проведення загальних зборів акціонерів, розробка графіку заходів щодо скликання, організації та проведення загальних зборів акціонерів; підготовка вимоги акціонера про скликання загальних зборів акціонерів.
 • Забезпечення взаємодії із Центральним депозитарієм - підготовка необхідних документів для актуалізації анкети рахунку та отримання реєстрів власників цінних паперів.
 • Забезпечення взаємодії із депозитарною установою або Центральним депозитарієм при скликанні акціонером загальних зборів акціонерів.
 • Скликання загальних зборів акціонерів: розробка проекту порядку денного та повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань порядку денного, документів з питань порядку денного, забезпечення розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на веб-сайті акціонерного товариства (за наявності доступу), повідомлення фондової біржі, здійснення розсилки повідомлень про проведення загальних зборів акціонерам, підготовка та розмішення (за наявності доступу) на веб-сайті акціонерного товариства інформації, оприлюдення якої вимагається чинним законодавством під час скликання загальних зборів акціонерів.
 • Підготовка рішень відповідних органів акціонерного товариства (або акціонера), щодо прийняття або відмови у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (організація оприлюднення інформації про зміни у проекті порядку денному загальних зборів акціонерів) та затвердження порядку денного.
 • Підготовка документів для проведення загальних зборів акціонерів.
 • Здійснення повноважень реєстраційної комісії (проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів) та/або тимчасової лічільної комісії та лічільної комісії (проведення підрахунку голосів за результатами голосування).
 • Допомога у відкритті рахунку в цінних паперах.
 • Допомога при виборі депозитарної установи для відкриття рахунків та зберігання цінних паперів.
 • Допомога з обслуговування обігу цінних паперів.
 • Допомога з обліком обтяження(блокування) цінних паперів.
 • Обслуговування інститутів спільного інвестування.
 • Допомога в дематеріалізація випуску цінних паперів емітента.
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань депозитарної діяльності.
 • Купівля-продаж цінних паперів від імені та за рахунок клієнта.
 • Тривале обслуговування клієнта на підставі відповідного договору на брокерське обслуговування та наданих клієнтом заявок.
 • Організація купівлі-продажу контрольних пакетів акцій українських підприємств, в тому числі іноземними інвесторами.
 • Послуги та консультації в сфері корпоративного управління.
 • організація та проведення зборів акціонерів.
 • Допомога у вирішенні корпоративних конфліктів.
 • Проведення додаткової емісії цінних паперів.
 • Розрахунок та виплата дивідендів.
 • Подання регулярної та нерегулярної інформації.
 • Допомога та консультації з питань реорганізація акціонерних товариств.
 • Реєстрація здійснюється швидко із використанням автоматичного пошуку акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, та з одночасним виготовленням бюлетенів для голосування для конкретного акціонера або представника.
 • Можлива організація декількох потоків реєстрації, що дозволяє зменшити час, потрібний для здійснення реєстрації, у випадку, коли загальні збори акціонерів відвідує велика кількість акціонерів (учасників).

[на даний момент записи в цій категорії відсутні]